Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod Snížení daní
Jonas, 15

Jonas

Přispěli jste 27213,- Kč
Cílová částka pro Jonase
dosažena, organizujeme
vlastní pomoc :)
Ucet

2801536349/2010 CR

2801536349/8330 SR

v.s. Venezuela
200
v.s. Filipi­ny 300


vypis z uctu online

pokladna online

Vanessa, 6 ✓

Vanessa Rose

Přispěli jste 44314,- Kč
Vanessa je po operaci!
 Pomoc ukončena :)
Přidejte nás

Facebook skupina

Share/Bookmark
 

Snížení daní

Ať již podnikáte nebo pracujete v zaměstnání, pokud váš příspěvek splní požadavky zejména co se jeho výše týče, můžete o jeho hodnotu snížit svůj základ daně z příjmů, a tak na dani ušetřit.

Při splnění určitých podmínek zejména co se příjemce, účelu a výše týče, lze dar uplatnit jako odčitatelnou položku od základu daně, tedy snížit základ daně z příjmů fyzických osob (§ 15 odst. 1 zákona 586/1992 Sb., o dani z příjmů - dále "ZDP") i daně z příjmů právnických osob (§ 20 odst. 8 ZDP). To se provádí vždy až v daňovém přiznání. Veřejná sbírka "Tabang.eu - pomoc pro Filipíny" splňuje podmínky zákona co se příjemce a účelu týče.

Dárce - fyzická osoba

U fyzických osob je možné uplatnit odpočet ze základu daně z příjmů v tomto rozsahu (§ 15 odst. 1 ZDP):

  • minimálně pokud hodnota všech darů ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně nebo činí alespoň 1 000 Kč,
  • maximálně lze odečíst v úhrnu 10 % ze základu daně.

Samotný způsob uplatnění odpočtu závisí na tom, zda dárce podává daňové přiznání sám či daňové přiznání nepodává a vyúčtování daně z příjmů za něj provádí zaměstnavatel:

  • Dárce podává sám daňové přiznání - vyplní hodnotu daru do příslušného řádku přiznání, doklad potvrzující poskytnutí daru pak bude přílohou tohoto daňového přiznání.
  • Dárce nemá povinnost podávat daňové přiznání a vyúčtování daně z příjmu za něj provádí zaměstnavatel - dárce předá doklad potvrzující poskytnutí daru zaměstnavateli do 15. 2. následujícího roku a ten k němu při vyúčtování přihlédne podobně jako např. k dokladu o zaplaceném životním pojištění či k dokladu o úroku ze stavebního spoření.

 

Dárce - právnická osoba

U právnických osob je možné uplatnit odpočet ze základu daně z příjmů v tomto rozsahu (§ 20 odst. 8 ZDP):

  • minimálně 2 000 Kč (jde o minimální hodnotu jednoho daru),
  • maximálně lze odečíst v úhrnu nejvýše 5 % ze základu daně.

Odpočet daru není možný v případě, kdy poplatník vykazuje ztrátu nebo základ daně ve výši, která neumožňuje plné uplatnění daru. Odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání.

Potvrzení o poskytnutí daru

Ke snížení základu daně z příjmů je podle § 38l odst. 1 písm. g) ZDP třeba prokázat, že k darování došlo. Na žádost vám rádi potřebné potvrzení vystavíme.

Zdroj: Ing. Miroslav Bulla, Daně a právo v praxi, č. 8/2005, str. 19 až 22

Akce dokumentů
© 2008-2019 Open-IT cz, s.r.o.