Adresně. Bez režie.

Zkus někomu změnit život.

Žádost o potvrzení o daru pro daňové přiznání

*
*
*
* Číslo účtu ze kterého byl dar odeslán; podle toho dar dohledáme.
Doporučujeme vyplnit alespoň jeden kontaktní údaj.
Sem můžete napsat cokoliv.
Cebuánské slovo tabang znamená občerstvení a pomoc. Cebuánština je rodným jazykem prvních příjemců sbírky.