Adresně. Žádná režie.

Zkus pomoct nebo zrovna změnit život.

O sbírce

Společně pomáháme konkrétním příjemcům v Česku nebo na Filipínách. Vaše příspěvky pomohly zajistit důstojný život šestileté Vanesse, patnáctiletému Jonasovi, podpořit rodinu, které odnesla velká voda dům, dvěma rodinám zasaženým ničivým požárem a jedné, které dům pobořil tajfun, viz. archiv vyúčtovaných případů. Sbírka není komerčně propagována a režijní náklady hradí pořadatel z vlastních zdrojů. Na požádání rádi vystavíme potvrzení o daru pro uplatnění v daňovém přiznání.

Jednotlivci a rodiny z Ukrajiny

Číslo účtu: 2500283579 / 2010 VS: 136
Stav: Sbírka probíhá

Uprchlickou krizi v souvislosti s děním na Ukrajině není třeba přibližovat. Prostředky poskytnuté do této sbírky umožní podpořit konkrétní uprchlíky, kteří hledají bezpečí na Chrudimsku a Pardubicku. Z prostředků bude možné nakoupit nezbytné suroviny, vybavení dočasného bydlení nebo zaplatit jiné nutné výlohy dle konkrétních potřeb.

Gerald Cantarona a jeho rodina, Bocawe, Cebu, Filipíny

Stav: Shromážděno 24 000,- Kč, celá částka 7. 3. 2022 vyplacena.

Jednou z rodin, které na Filipínách v prosinci 2021 zasáhl supertajfun Rai/Odette jsou Cantaronovi z Pamutan Sitio, Bocawe, Cebu City. Manželé Gerald a Richell se živí prodejem zeleniny a spolu se třemi dětmi žijí ve skromném domku, který byl ale téměř zničen poté, co na něj spadla kokosová palma. Domek nešlo snadno opravit, protože byly zničeny i nosné části střešní konstrukce. Tajfun krom domku zničil i jejich úrodu. S tím nejnutnějším pro přežití jim pomohli přátelé v místě, na obnovu bydlení to ale nestačilo.

Z prostředků ze sbírky již probíhá stavba nového domku, viz poslední fotky. Díky!

Bernabe Cuaco a jeho rodina, Poblacion, Panglao na ostrově Bohol, Filipíny

Stav: Shromážděno 14 200,- Kč, celá částka 11. 2. 2022 vyplacena.

Supertajfun Rai, na Filipínách známý jako Odette, zasáhl 16. prosince 2021 filipínské provincie Bohol, Cebu, Negros, Leyte, Surigao a další (viz mapa, wikipedia nebo zpráva na irozhlas). Síla bouře je vidět z mnoha videí sdílených na Internetu, např. zde nebo zde. O život připravil více než 400 lidí a škodami na majetku se stal nejničivější přírodní pohromou na Filipínách od tajfunu Yolanda (Haiyan) z roku 2013. Obnova infrastruktury je na měsíce až roky. Do pomoci se zapojila řada organizací.

Vaše příspěvky pomohly konkrétně rodině Cuacových z ostrovu Bohol. Otec rodiny Bernabe s manželkou Zenabel sdílejí domácnost s 8 dětmi (Sarah, Samuel, Seth, Shem, Jehu, Jotam, Jepte, Shilo mae). Otec spolu se synem Sethem pracují jako rybáři a tak rodině zajišťují hlavní obživu. Celá desetičlenná rodina se díky včasné evakuaci zachránila, ale jejich skromný dům tajfun téměř zničil. Tajfun také vážně poškodil jejich rybářskou loď a výrazně jim zkomplikoval další možnost obživy.

Stav před a pak po - díky všem kdo jste přispěli!

Další informace

Podrobnosti o dalších uzavřených a vyúčtovaných případech jsou v archivu. Sbírka je registrovaná na Pardubickém kraji (aktuální osvědčení Česko, osvědčení Filipíny) a se souhlasem MZČR. Vyúčtování podléhají každoroční kontrole (viz protokoly z kontrol 2020 Filipíny, 2020 Česko).

Cebuánské slovo tabang znamená občerstvení a pomoc. Cebuánština je rodným jazykem prvních příjemců sbírky.