Adresně. Žádná režie.

Zkus pomoct nebo zrovna změnit život.

Společně pomáháme v Česku nebo na Filipínách. Vaše příspěvky pomohly zajistit důstojný život šestileté Vanesse, patnáctiletému Jonasovi, pomoci rodině, které odnesla velká voda dům a dvěma rodinám zasaženým ničivým požárem. Veškerá pomoc směřuje k příjemcům - režijní náklady hradí pořadatel sbírky z vlastních zdrojů. Sbírky jsou registrované na Pardubickém kraji (osvědčení Česko, osvědčení Filipíny), se souhlasem ministerstva zahraničí, vyúčtování podléhají kontrole (viz protokol z kontroly 2019). Na požádání rádi vystavíme potvrzení o daru pro uplatnění v daňovém přiznání.

Aktuálně

Všechny dříve vyhlášené případy pomoci byly ukončeny, žádná konkrétní výzva ke sběru prostředků tedy teď neprobíhá.

Jménem příjemců moc děkujeme za vaši štědrost!

Cebuánské slovo tabang znamená občerstvení a pomoc. Cebuánština je rodným jazykem prvních příjemců sbírky.