Adresně. Bez režie.

Zkus někomu změnit život.

O sbírce

Již více než dvanáct let (od roku 2011) společně pomáháme konkrétním příjemcům v Česku nebo na Filipínách. Sbírka nemá přehnané ambice a není nijak komerčně propagována. Přesto jsme již za dobu jejího trvání (do března 2024) společně konkrétním příjemcům darovali již celkem 435 849,- Kč. Štědrost dárců pomohla zajistit například důstojný život tenkrát šestileté Vanesse nebo patnáctiletému Jonasovi, obnovit bydlení několika rodinám zasaženým požárem, velkou vodou nebo ničivou bouří. Celkem šlo již o téměř dvacet případů - viz archiv vč. fotografií a dalších podrobností. Z pomoci tak mělo přímo či nepřímo užitek odhadem okolo 100 jednotlivců v nouzi. Případy volíme takové, kde i menší částka vykoná hodně dobré práce. Organizace spojená se sbírkou je po celou dobu vykonávána dobrovolně a bezplatně. Režijní náklady spojené např. s provozem webu nebo související administrativou hradí pořadatel z vlastních zdrojů tak, aby celá hodnota daru doputovala na místo určení. Každému dárci rádi na požádání vystavíme potvrzení o daru pro uplatnění v daňovém přiznání. Správnost vedení sbírky podléhá každoroční kontrole.

Jaime Ampo, Panglao, Filipíny

Číslo účtu: 2801536349 / 2010 VS: 139 - transparentní účet u FIO Banky

Stav: Sbírka probíhá

Jaimie sdílí domácnost se svojí dcerou a jejím postiženým synem a tak jak jen může, snaží se dceru a jejího syna podporovat. Žel, ke starostem domácnosti nedávno přibyl boj Jaimieho s rakovinou prostaty. Lékaři vyhodnotili, že by pomohla operace. Tu ale momentálně neumožňuje Jaimieho špatný krevní obraz, zejména nízká koncentrace hemoglobinu. Krvetvorbu by podpořilo podávání rekombinantního erytropoetinu (EPO) po dobu jednoho nebo dvou měsíců. Léčba EPO není na Filipínách hrazena zdravotním pojištěním a vychází přiblině na 5000 Kč za měsíc. To je ale částka, kterou si domácnost nemůže dovolit. Pokud se podaří dát dohromady cokoliv nad to, pomůžeme tak i s úhradou nákladů vlastní operace.

Další informace

Podrobnosti o dalších uzavřených a vyúčtovaných případech včetně fotek jsou v archivu.

Sbírka je registrovaná na Pardubickém kraji (aktuální osvědčení Česko, osvědčení Filipíny) a se souhlasem MZČR a její vyúčtování podléhají každoroční kontrole (viz poslední protokoly z kontrol 2022 Filipíny, 2022 Česko).

Cebuánské slovo tabang znamená občerstvení a pomoc. Cebuánština je rodným jazykem prvních příjemců sbírky.